DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

Bouwstenen – Aan de slag –0.2: Democratisch kompas voor lokale bestuurders

Democratisch kompas voor lokale bestuurders

Wat is jouw democratisch kompas? We kunnen deze vraag ook stellen aan lokale politici, zij werken in het hart van onze lokale democratie: hoe ‘democratisch’ zijn onze raadsleden, burgemeesters en wethouders? Burgemeesters, wethouders en raadsleden doen hun werk vanuit een moreel kompas. Dat kompas bestaat bijvoorbeeld uit persoonlijke drijfveren en politieke overtuigingen, maar ook uit democratische waarden. Welke waarden zijn voor jou als bestuurder belangrijk?

Gemeenteraadsleden

De gemeenteraad is naast een politieke arena ook hét democratisch platform van de gemeente. Gemeenteraadsleden zijn daarmee verantwoordelijk voor het democratisch gesprek met elkaar en met de inwoners van de gemeente. Democratie is meer dan (partij)politiek, maar op welke manier geven raadsleden daar invulling aan?

Niet elk raadslid is een goede kadersteller of controleur.

Accepteer dat elk raadslid een eigen rol en stijl heeft: de één is visionair, een ander ombudsman, expert, coach, procesbewaker, partijpoliticus, belangenbehartiger, beleidsinitiator of verbinder tussen bestuur en inwoners. Maar bovenal is iedereen volksvertegenwoordiger en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lokale democratie. Hoe is dat binnen jouw raad georganiseerd? Wie is binnen jouw gemeenteraad vooral bezig met de kwaliteit van de lokale democratie, met het bewaken van democratische processen? Is dat vooral de griffier, is hier een commissie voor of is het een verantwoordelijkheid van ieder raadslid? Wat staat er in het ‘democratisch kompas’ van de raadsleden?

 

Stel jezelf de vraag: 

“gaat het er hier een beetje democratisch aan toe?”

Hoe democratisch ben jezelf?

De volgende test hebben we gemaakt voor lokale bestuurders.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Rolinvulling van raadslidmaatschap

De Raad voor Openbaar Bestuur pleit in haar advies “15,9 uur, de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie” voor een andere rolinvulling en tijdsbesteding van het raadswerk. Het verbeteren van de contacten met de samenleving staat daarin centraal.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now