DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenBouwsteen 1: Inclusieve democratie – Onderdeel 1.1: Unusual suspects

Unusual suspects

Bij participatie projecten en processen wordt vaak de vraag gesteld of de representatie wel voldoende geborgd is. Besluitvorming in een gekozen gemeenteraad zorgt voor een ‘democratische legitimatie’, maar hoe zit het met het ‘democratisch draagvlak’? Hoe weet je zeker dat niet alleen de participatie-elite wordt geraadpleegd? Hoe geef je nieuwe groepen – de unusual suspects – ook een stem? De mensen die niet stemmen, die niet meedoen in participatieprojecten maar wel een belang hebben? De zwijgende, afzijdige of afkerige inwoners tellen ook mee in een vitale lokale democratie.  

#WOEST

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur hoe de overheid het beste om kan gaan met de verontwaardiging van burgers.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Het vertrouwde verband

Kees Fortuin vraagt zich af of de niet-zelfredzame burger wel mee kan doen bij nieuwe vormen van participatie.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Coproductie en kwetsbare burgers

Joost Fledderus stelt de vraag 'Bereikt coproductie kwetsbare burgers?' in het wetenschappelijke tijdschrift Bestuurskunde.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now