DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenAan de slag – Onderdeel 10.2: Maatschappelijke agenda

Maatschappelijke agenda

Formuleer samen met de lokale samenleving een agenda van de bewoners en bedrijven. Bijvoorbeeld met een dorps/wijk-agenda of toekomstvisie. Voorbeelden: in 2014 is in Papendrecht een inspiratieagenda gemaakt, in West Betuwe wordt gewerkt aan 26 bidboeken vanuit 26 dorpskernen. Dit kan ook met behulp van een peiling, bewonerspanel of door op de verkiezingsdag te vragen naar standpunten over belangrijke thema’s.
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now