DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenBouwsteen 2: Gedeelde zeggenschap – Onderdeel 2.1: Eigenaarschap

Eigenaarschap

Bewoners zijn betrokken bij de sportclub, het buurthuis, de dorpswinkel, het zwembad en de bewonerscoöperatie. Weinig landen in de wereld waar die vrijwillige betrokkenheid zo hoog is. En nog kan er meer: geef de bewoner zeggenschap over publieke taken of middelen in zijn of haar directe leefomgeving. Mensen zullen zich dan verantwoordelijk voelen en gedragen. Eigenaarschap staat centraal. Het publiek domein is van de bewoners/van ons, van de buurt of de straat. Eigenaarschap als nieuw democratisch recht: hoe krijgt dat vorm?
 

In het regeerakkoord 2017 staat weinig over lokale democratie, maar er is wel een alinea over Right to challenge in opgenomen:

‘Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challengeregeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen.’

Right to Challenge

Deze VNG website bevat informatie, tips en praktijkvoorbeeld over het Right to Challenge.
DZ_Button_Bekijk_product-01

LSA buurtrechten

Op de website van het LSA vind je een kaart met een overzicht van waar in Nederland er wordt gewerkt met buurtrechten.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Nota buurtrechten

Bekijk hier de nota van Diederik Samsom en Gert-Jan Segers over buurtrechten.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Wij maken de buurt

Publicatie van Eisse Kalk en Niesco Dubbelboer over hoe maatschappelijke initiatieven zich echt verder kunnen ontwikkelen.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now