DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenBouwsteen 2: Gedeelde zeggenschap – Onderdeel 2.3: Directe democratie

Directe democratie

Eens per vier jaar stemmen we voor de gemeenteraad. Wat vertellen we met die stem? Is het een groene stem, een stem voor meer kinderopvang of voor meer parkeerplaatsen? Als je een vakje rood kleurt, weet je dan precies waar je op stemt? Nieuwe vormen van directe democratie kunnen inzicht geven in wat we willen met de gemeente. Want waar hebben we het dan over? Over een correctief of raadplegend referendum, een poll, een bevolkingsenquête, een volksraadpleging of misschien een vorm van doe-democratie? Welke vorm van directe democratie vind je geschikt voor een bepaald lokaal vraagstuk?

Het nieuwe kiezen

Hoe kom je te weten wat bewoners willen? Vraag bewoners zich uit te spreken over grote thema's.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Handreiking lokale referenda

Er zijn de afgelopen jaren vele lokale referenda geweest met een variëteit in vraagstelling, criteria en proces.
DZ_Button_Bekijk_product-01

De raad op pad

Lees in deze factsheet hoe de raad van Raalte dat op pad ging om de mening van bewoners op te halen.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Buitenraad Lelystad

In Lelystad is door de 'Buitenraad' met inwoners op een informele wijze het gesprek gevoerd over zaken die echt leven in Lelystad.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Inwonersmarkt voor gede(e)l(egeer)de zeggenschap

Raden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem experimenteren met het overdragen van besluitvorming aan inwoners.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
Buy now