DW_Headers-04

BouwstenenBouwsteen 3: Gemeenschapsdemocratie – Onderdeel 3.2: Democratie van de straat

Onderdeel 3.2: Democratie van de straat

Naast democratie van de raad, bestaat er ook zoiets als “democratie van de straat.” Niet elk inwonersinitiatief is meteen herkenbaar democratisch, of bezigt hetzelfde taalgebruik als overheden. Bewonersinitiatieven geven op hun eigen manier invulling aan democratische waarden. Het democratisch handelen kan worden vertaald naar democratische waarden die overheden óók nastreven.

Publicatie Dorps- en wijkdemocratie

Ben van Essen (DC expert Dorps- en wijkdemocratie) begeleidde een leerkring dorps- en wijkdemocratie en schreef aan de hand daarvan deze publicatie.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Bekijk de KHOR II

Gebruikt theater en architectuur om samen met anderen een zelfredzame, democratische gemeenschap op poten te zetten. Het is een tijdelijk kunstwerk dat het vermogen heeft om voor langere tijd positieve invloed te hebben op en in de gemeenschap.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Betrokken Wijken

Ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in 4 (voormalige) aandachtswijken.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now