DW_Headers-04

BouwstenenBouwsteen 3: Gemeenschapsdemocratie – Onderdeel 3.3: Ruimte voor democratisch initiatief

Onderdeel 3.3: Ruimte voor Democratisch initiatief

Is de democratie van de straat of van de raad? Het antwoord is: van allebei. Duidelijkheid over rolverdelingen tussen raad en en de samenleving kan ruimte bieden aan bewoners om zelf invulling te geven aan de democratie. Aan de ene kant wil je als raad/overheid niet te veel sturen en aan de andere kant kan je als ‘straatfractie’ ook niet alle algemene belangen behartigen of kennen. Een ambitie op zich om een mooi evenwicht te maken voor goede samenwerking tussen raad en straat.

Revitalisering van onze democratische cultuur

Bram Eidhof schreef deze publicatie over democratische vaardigheden en democratisch cultuur.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Een nieuwe pijler onder de democratie

Irini Salverda, Jurgen van der Heijden en Rinske van Noortwijk werkten samen aan deze publicatie over democratisch initiatief en taal van democratisch initiatief.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Democratisch Toetsingskader

Vanuit de praktijk waarin bewoners initiatieven ontplooien voor hun eigen leefomgeving in Sint-Michielsgestel stelde raadsadviseur Anja Smits een democratisch toetsingskader op.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Hoe ga ik om met initiatieven?

Om een helpende hand te bieden bij deze en andere vragen organiseerde ProDemos een reeks lezingen en bijeenkomsten, met als resultaat de brochure: “Doe-democratie: Tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers”
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
Buy now