DW_Headers-06

BouwstenenBouwsteen 5: Nieuwe politiek – Onderdeel 5.1: Rol van een raadslid

Rol van een raadslid

De rol van een raadslid is niet simpel te duiden. Naast volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur moet je als raadslid ook steeds meer verbinder zijn. De Raad voor het Openbaar Bestuur pleit in haar advies “15,9 uur, de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie” voor een andere rolinvulling en tijdsbesteding van het raadswerk. ”Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder aan stapels documenten.” De drie belangrijkste adviespunten: wees een volksvertegenwoordiger, voorkom overmatige politisering en zorg voor democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen

Ik verfris de lokale democratie

Ben je al bekend met het initiatief "Ik verfris de lokale democratie?" Zet je in voor vernieuwing van de democratie en onderteken het initiatief. Initiatiefnemer Hein Albeda heeft 10 beloftes geformuleerd die door verfrissers kunnen worden ondertekend.
DZ_Button_Bekijk_product-01

De vele rollen van een raadslid

Naast volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur moet je als raadslid ook steeds meer verbinder zijn. Welke rol vindt jij belangrijk? Print de lijst uit, vul hem in en discussieer er over met je collega's!
DZ_Button_Bekijk_product-01

Wat is jouw stijl

Elk raadslid heeft zijn eigen politieke stijl. Daar horen kwaliteiten en valkuilen bij. Welke stijl past bij jou? Print de lijst uit, vul hem in en discussieer er over met je collega's!
DZ_Button_Bekijk_product-01

Rol en positie Raad

Onderzoek is gedaan in 2017 naar de rol en positie van de raad. Benieuwd naar een korte opsomming van de resultaten, klik dan even door.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now