DW_Headers-07

BouwstenenBouwsteen 6: Democratie in het gemeentehuis – Onderdeel 6.2: Overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie

Kijk vervolgens naar je organisatie. Denk hierbij aan veranderprocessen en overheidsparticipatie. Gemeenten als Assen, Hellendoorn of Peel en Maas zetten in op overheidsparticipatie of zelfsturing als principe voor de veranderende gemeente. Veel gemeenten zijn bezig met onder meer organisatieverandertrajecten, flexibeler werken, zelfsturende teams, opgave centraal en dienstverlenend. Maar waar kun je nog op terugvallen temidden van het cocreëren en het faciliteren van maatschappelijk initiatief? Terugvallen kan op je democratisch kompas.

Toolbox Overheidsparticipatie & Organisatieverandering

10 voorbeelden hoe je omgaat met maatschappelijk initiatief? Toolbox Overheidsparticipatie & Veranderprocessen
DZ_Button_Bekijk_product-01

Samen leren en werken aan de stad

In Utrecht werken initiatiefnemers en ambtenaren aan nieuwe vormen van samenwerking. We willen graag leren hoe dit beter kan. Dit gebeurt in het leertraject 'Samen leren en werken aan de stad'.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Inspiratie nodig? Bekijk eens het reisverslag ‘Overheidsparticipatie: samen op weg’ van de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge.
Drie gemeenten met drie verschillende benaderingen met één doel: ruimte maken voor initiatieven en werken aan de veranderende rol van de overheid in de samenleving. Reisverslag ‘Overheidsparticipatie: samen op weg’. Bekijk het reisverslag van de gemeenten Aalburg, Etten-Leur en Halderberge. Drie gemeenten met drie verschillende benaderingen met één doel: ruimte maken voor initiatieven en werken aan de veranderende rol van de overheid in de samenleving.

DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now