DW_Headers-07

BouwstenenBouwsteen 6: Democratie in het gemeentehuis – Onderdeel 6.3: Democratisch samenspel

Democratisch samenspel

Wat is de rol van de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier in veranderprocessen. Spelen zij een actieve rol? In Peel en Maas kennen ze het Eigenaarschapsmodel,een manier om duidelijkheid te scheppen over de verschillende rollen in de relatie tussen gemeente en de bewoners. De overheid heeft meerdere, maar vooral verschillende, rollen ten opzichte van de gemeenschap. We leven niet alleen in een meervoudige democratie, de overheid zelf is ook meervoudig. (Geert Schmitz)

Welke rol past het best bij welke functie met betrekking tot democratievernieuwing?

Doe de test!

Voor wethouders: ''De tango van wethouder en ambtenaar.''

Gemeentebestuurders vertellen openhartig over het samenspel met ambtenaren.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Voor de driehoek: '“Versterking lokale driehoeken in het licht van democratische vernieuwing”

Een rapportage naar aanleiding van vijf bijeenkomsten met burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers over democratische vernieuwing.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Pionieren in participatieland

Een boek geschreven vanuit het perspectief van de lokale bestuurder over de participatiesamenleving gespiegeld aan de realiteit van het lokaal bestuur.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
Buy now