DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenBouwsteen 7: Maatschappelijke democratie – Onderdeel 7.2: De Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet steunt voor een groot deel op vertrouwen in de doe-democratie, participatie en cocreatie. Ruimte voor maatschappelijke initiatieven en vroegtijdige betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van plannen en bij besluitvorming – ook met betrekking tot de initiatieven van andere burgers en ondernemers – spelen een belangrijke rol. Het fysieke domein lijkt hiermee het eerste beleidsterrein te worden waarop – door middel van de Omgevingswet – voorzichtige stappen worden gezet met ‘loslaten’. In theorie een ideale context voor de verdere ontwikkeling van de doe-democratie!

Overheidsparticipatie en Omgevingswet Gelijk speelveld

De Omgevingswet past in de huidige tijd, waarin gezocht wordt naar een andere manier van samenwerken tussen initiatiefnemer en overheid. Deze publicatie gaat over het laatste punt: de overheid.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Niet buiten de burger rekenen!

Wat zijn de randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel?
DZ_Button_Bekijk_product-01

Omgevingswet portaal

De website van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties die gemeentes een forum biedt over de Omgevingswet.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Niet buiten de burger rekenen!

Wat zijn de randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel? Het nieuwe omgevingsbestel veronderstelt een reservoir aan maatschappelijke energie. Maar is dat er wel?
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now