DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenBouwsteen 7: Maatschappelijke democratie – Onderdeel 7.3: Het sociaal domein

Het sociaal domein

Recente wetgeving, zoals de 3 decentralisaties in het sociaal domein en de komst van de omgevingswet, en bedrijfsmatige samenwerking tussen gemeenten leiden tot steeds meer regionaal bestuur. Naar schatting meer dan een kwart van de gemeentebegrotingen wordt reeds regionaal besteed in zogenaamde ‘WGR-constructies’. De democratische besluitvorming, inspraak en controle beperken zich echter vaak tot het lokale niveau. Kortom: regionale samenwerking komt met een democratische uitdaging. Een uitdaging die kansen biedt voor democratische vernieuwing.

3D en Burgerkracht

Een zorgcoöperatie die ervoor zorgt dat ouderen langer in het dorp kunnen wonen, een buurthuis waar inwoners elkaar ontmoeten of een moestuin die verslaafden dagbesteding biedt. Burgers deden in het sociaal domein al veel zelf en met elkaar en dat gebeurt steeds vaker.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Transitiecommissie Sociaal Domein

Met decentralisaties wordt
beleid over lokale problemen als zorg, welzijn en re-integratie lokaal gemaakt. Dat moet
democratische controle directer en effectiever, en beleid navenant responsiever maken.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Social media

Gemeenteraden maken als collectief nog weinig gebruik van Facebook en Twitter. Van alle gemeenteraden, te weten 390, zijn er 120 op Twitter en slechts 50 op Facebook gevonden en/of herkend. Dit blijkt uit het onderzoek van Raadslid.Nu in het rapport ‘De gemeenteraad in het social media tijdperk’.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now