DW_Headers-09

BouwstenenBouwsteen 8: Maatwerk: van straat tot regio – Onderdeel 8.1: Maatwerk tussen gemeenten

Maatwerk tussen gemeenten

De VNG Denktank 2016 en ook Jantine Kriens zei:”Bied ruimte aan differentiatie. Elke gemeente(raad) ruimte bieden om het anders te doen. Er is niet één blauwdruk, je kunt echter wel leren van andere gemeenten en hun ervaringen”. Er zijn tal van voorlopergemeentes op tal van onderwerpen: dan moet je daar als geïnteresseerde gemeente ook wat mee kunnen doen. Op deze pagina gaan we in op het bredere plaatje: een factsheet van experimenten die bij ons betrokken waren en een introductie op de verschillen tussen gemeentes. Geen wegwijzer, maar een kruispunt van mogelijkheden.
 

Beproef de formule

Op zoek naar voorbeelden van gemeenten die het anders doen? Bekijk dan de factsheets over vernieuwende experimenten.
DZ_Button_Bekijk_product-01

Versterking lokale democratie

“Opvattingen over wat een gemeenteraad moet doen en hoe die zich tot het bestuur en burgers moet verhouden, verschillen van gemeente tot gemeente,” de VNG in Maatwerkdemocratie over een krachtiger, trefzekere gemeenteraad.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_ander
DZ_Button_onderdeel_volgend
Buy now