Meer informatie

Heb je een vraag over het democratisch zakboekje of wil je meer informatie van ons? Of heb jij interessante publicaties, voorbeelden en tips voor dit Werkboek?

Je kunt via onderstaande gegevens contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Stel een vraag

  Democratic Challenge

  De Democratic Challenge is een driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Het is een bottom-up experimenteerprogramma; lokale experimenten staan centraal. Met de Democratic Challenge verzamelen, bundelen en ondersteunen we experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie.

  We zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen. Vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving. Dit gebeurt door het uitlokken, in kaart brengen, faciliteren, aansluiten en leren van concrete lokale democratie-experimenten. De ervaringen en lessen van de experimenten vormen input voor lokaal- en Rijksbeleid en worden actief verspreid onder verschillende doelgroepen (waaronder alle gemeenten).

  DZ_Image-09
  DZ_Image-09

  Experimenten

  Op 14 april 2015 deed toenmalig minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, een oproep aan democratie-experimenten om zich bij ons aan te melden. 99 experimenten sloten zich aan bij de Democratic Challenge. Op basis van die experimenten zijn 13 thema’s geformuleerd waar kennismakelaars werken aan verbinden, leren en kennisontwikkeling. In 2016 kwamen daar bij een tweede oproep nog eens 40 nieuwe experimenten bij.

  Van Challenge naar Change

  Het jaar 2017 werd vervolgens omgedoopt in het jaar ‘Van Challenge naar Change’, waarbij we ons focussen op een bredere veranderaanpak in gemeenten in plaats van enkel op de losse experimenten. De kennis die we hebben opgedaan in de jaren hiervoor staat hierbij centraal.

  Deze kennis willen we borgen in de gemeenten, bij haar volksvertegenwoordigers én haar inwoners. Het democratisch zakboekje is daar een onderdeel van. Het moet inspireren en je aansporen tot actie in jouw gemeente! Ga aan de slag met een lokaal democratie akkoord.

  DZ_Image-09
  Buy now