DZ_Headers_Tekengebied 1 kopie 3

BouwstenenAan de slag – 0.5: Democratische vaardigheden 

Democratische vaardigheden

Hoe leer je democratisch te zijn? Welke vaardigheden en competenties moet je daarvoor ontwikkelen? Investeren in een vitale lokale democratie betekent ook investeren in democratische vaardigheden bij politici, bestuurders, ambtenaren en inwoners. En waar hebben we het dan over?

Democratische vaardigheden leer je door:

– het Wilhelmus uit je hoofd te leren?

– een bezoek aan de Tweede Kamer of de gemeenteraad?

– democratische ervaring op te doen, door te leren om samen in een straat, wijk, dorp of gemeente over een bepaald onderwerp besluiten te nemen op een open manier, op basis van argumenten, rekening houdend met minderheidsstandpunten waarbij verschillende belangen worden afgewogen?

– deep democracy, een democratisch proces organiseren waarbij een besluit wordt genomen als niemand meer bezwaar heeft (dus niet ‘de meerderheid beslist’)?

 

Wat denk je zelf? En op welke manier investeert jouw gemeente in het leren van democratische vaardigheden?

Zie ook bouwsteen 3: gemeenschapsdemocratie

Democratisch Onderwijs Eindhoven

Democratische vaardigheden leer je op school. Niet door een les democratie maar door de school en de lessen democratisch te organiseren: zeggenschap te delen en democratisch te besluiten. Leren door te doen. Mooi voorbeeld: DOE040, democratische school.
DZ_Button_Bekijk_product-01

De revitalisering van onze democratische cultuur

Bram Eidhof voor Democratic Challenge over democratische vaardigheden en de revitalisering van onze democratische cultuur.
DZ_Button_Bekijk_product-01
DZ_Button_onderdeel_vorig
DZ_Button_onderdeel_ander
Buy now