Bouwstenen voor een vitale lokale democratie

De bouwstenen, onderdelen en producten in dit digitale werkboek helpen jou bij het werken aan een vitale lokale democratie. Elke bouwsteen bestaat uit onderdelen, en de onderdelen verwijzen naar verdiepende producten zoals handreikingen, publicaties, voorbeelden of workshops die jou kunnen helpen om aan de slag te gaan met dit onderdeel in jouw eigen gemeente. Scroll, klik, lees en laat je inspireren. En: experimenteer en inspireer anderen. Deel naar hartenlust wat je bruikbaar vindt in dit werkboek.

Democratisch kompas

Under construction

Democratisch kompas

DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

1. Inclusieve democratie

Inclusieve democratie

Under construction
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

2. Gedeelde zeggenschap

Gedeelde zeggenschap

Hoe verdeelt de gemeente zeggenschap anno 2017? Kunnen bewoners meebeslissen over de inrichting van hun straat? Het lespakket hun kinderen?
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

3. Gemeenschapsdemocratie

Gemeenschapsdemocratie

We kijken meestal vanuit de staat naar democratie. Maar democratie is meer dan dat. Hoe ziet democratie eruit wanneer we redeneren vanuit de gemeenschap?
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

4. Checks & balances

Checks & balances

Voor een goed functionerende lokale democratie is controle van de gemeente essentieel. Deze tegenspraak moet komen vanuit een tegenmacht, een waakhond.
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

5. De nieuwe politiek

nieuwe politiek

Veel gemeenteraadsleden zoeken hun rol: hoe gaan we om met maatschappelijk initiatief? Wat is dan nog onze rol als democratisch gekozen orgaan? En wat betekent dit voor het functioneren van politieke partijen?
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

6. Democratie in het gemeentehuis

Hoe staat het met de democratie in het gemeentehuis, oftewel overheidsparticipatie? Is de ambtelijke organisatie zo ingericht dat de dynamiek in de lokale samenleving centraal staat?
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

7. Maatschappelijke democratie

7. Maatschappelijke democratie

Under construction
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

8. Maatwerk: van straat tot regio

Maatwerk: van straat tot regio

Elke gemeente verschilt, dus zal de democratie ook overal anders functioneren. En ook binnen de gemeenten zijn de verschillen groot per straat, wijk of dorp. Elke maatschappelijke opgave kent zijn eigen schaal.
DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02

Aan de slag

Under construction

Aan de slag!

DZ_Afbeeldingen_03_Grasduinen_Button_02
Buy now