Bouwsteen 2

Inclusieve democratie

Het woord democratie stamt af van de Griekse woorden δημος (dèmos) en κρατειν (kratein). Dat betekent volk en heersen en samengevoegd volksheerschappij of zeggenschap van het volk. Hoe verdeelt de gemeente die zeggenschap anno 2017? Kunnen bewoners meebeslissen over de inrichting van hun straat? Het lespakket hun kinderen? De verzorging van hun moeder? Niet echt. Zeggenschap mandateren we door eens per vier jaar te stemmen. Het kan ook anders.

2.1

Eigenaarschap

2.2

Democratisch begroten

2.3

Directe democratie

Buy now